Průdušnice a segmenty průdušek barevně označené.png